Samenwerken

Voor mij is samenwerken altijd een sleutelwoord geweest, samen sta je immers sterker, samen is gezelliger, samen is de toekomst! De toekomst begint nu en daarom ben ik bezig om mensen dichter bij elkaar te brengen op verschillende niveau's. Sinds maart 2015 ben ik regiofunctionaris samenwerken voor de regio Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Hier houd ik me onder andere bezig met het samenwerken met oefentherapeuten onderling maar ook in combinatie met andere disciplines.


VvOCM

DeVereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is de beroepsverenigingvan oefentherapeuten en telt ongeveer 1700 leden. De VvOCM is in 2004 ontstaanuit een fusie van de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de NederlandseVereniging van Oefentherapeuten Mensendieck.

 

Zie voormeer informatie www.vvocm.nl